Międzynarodowa konferencja ?PPP ? rzeczywistość czy fikcja??: jest sieć, są projekty, potrzebne większe wsparcie państwa

W Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się w czwartek, 29 listopada międzynarodowa konferencja ?PPP ? rzeczywistość czy fikcja?? z udziałem ekspertów partnerstwa publiczno-prywatnego z kraju i zagranicy, samorządowców, prawników i ekonomistów z kancelarii i specjalistycznych instytutów. Zgromadzonych powitał Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel.

Konferencja stanowiła podsumowanie projektu „PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa", prowadzonego w imieniu Gminy Miejskiej Kraków przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Założenia projektu i przebieg jego realizacji przedstawili Zastępca Dyrektora ZIS Urszula Filipowicz oraz Kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy Przemysław Chwała.

O dotychczasowych osiągnięciach Gminy Miejskiej Kraków w zakresie umów koncesji i PPP mówiła Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa Janina Pokrywa.

Przykłady stosowania PPP we Francji i Wielkiej Brytanii przybliżyli: Pierre Bordeaux, Jean-Yves Gacon, Elia Koo, Michael Dembinski i Owain Ellis.

Działania Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na rzecz PPP zaprezentowali: Ewa Swedrowska i Robert Kałuża.

Oczewiane z dużym zaintereoswaniem wystąpienie Kaya Parpliesa z Komisji Europejskiej, ukazujace PPP w nowej perspektywie finansowej Unii,  stało się inspiracją dla dyskusji panelowej zaproszonych ekspertów i uczestników konferencji.

Polskie partnerstwo publiczno-prywatne w ciągu ostatnich czterech lat przeszło przyspieszoną lekcję, wiele działań skierowano w tym okresie na promocję i szkolenia.

Dla skuteczniejszego wykorzystania nabytej wiedzy przy przygotowaniu projektów obejmujących zadania publiczne , w tym szczególnie inwestycyjne, potrzebne jest - jak wynika z opinii specjalistów - wieksze wsparcie państwa, jego organów wykonawczych a przede wszystkim stosowanie jasnych i jednolitych reguł prawnych i finansowych. 

Dodajmy, że w czwartkowej konferencji uczestniczyły również reprezentujące partnerów projektu "PPP nowe perspektywy": Joanna Jaroch (Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce) oraz Agnieszka Libura (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa).

[galeria:489]
Fot. MCH/ZIS