Medal 95-lecia Inspekcji Pracy dla Dyrektora Krzysztofa Kowala

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal został wyróżniony medalem 95-lecia Inspekcji Pracy.

Podczas spotkania w siedzibie ZIS, medal wraz z dyplomem wręczyli Dyrektorowi Krzysztofowi Kowalowi  Okręgowy Inspektor Pracy Tadeusz Fic i Prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa Piotr Hrabia.

- Chciałbym podziękować Panu Dyrektorowi za działania na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie i wręczyć medal wybity na 95-lecie Inspekcji Pracy z prośbą, aby nam się dobrze współpracowało również w następnych latach – powiedział Tadeusz Fic.

Fot. MCH/ZIS