LoveKraków.pl prostuje i przeprasza

Portal LoveKraków.pl w środę, 20 stycznia po południu opublikował sprostowanie dotyczące nieprawdziwych wiadomości zamieszczonych kilka godzin wcześniej w artykule pod tytułem „Publiczne kłamstwa wiceprezydent i dyrektora ZIS”.

„Jednocześnie przepraszamy Panią Wiceprezydent Miasta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzynę Król oraz Pana Krzysztofa Kowala, dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie za umieszczenie w wyżej wymienionym artykule nieprawdziwych informacji” – czytamy w oświadczeniu LoveKraków.pl.

A oto treść sprostowania przesłanego przez Macieja Grzyba, dyrektora Biura Prasowego Urzędu Miasta Krakowa i opublikowanego w LoveKraków.pl:

„Nieprawdą jest, iż prezydent Miasta Krakowa wydał zarządzenia dotyczące wymiany murawy na stadionie im. Reymana. Takie zarządzenie, które jest aktem prawa miejscowego nigdy nie powstało. Pytanie dziennikarza było precyzyjne i dotyczyło zarządzenia. Prezydent Katarzyna Król nie skłamała więc odpowiadając na to pytanie.

Prawdą jest, że prezydent skierował pismo do Zarządu Infrastruktury Sportowej z poleceniem rozpoczęcia procedury zmierzającej do wymiany murawy. Po analizach prawnych, pismo zostało zmienione. Prezydent nakazał odpowiednie przygotowanie murawy do meczu, nie narzucił jednak, że działania podjęte przez ZIS mają być działaniami inwestycyjnymi. Zgodnie z prawem nie można bowiem rozpocząć procedury przetargowej zadania inwestycyjnego w sytuacji, gdy zadanie nie jest wpisane do budżetu, a tak było w tym konkretnym przypadku.

Nieprawdą jest także, iż koszt wymiany płyty wyniesie 250 tys. zł. Wg złożonych wstępnie ofert, koszt renowacji murawy to 130 tys. zł. Natomiast ew. zakup maszyn do późniejszej renowacji murawy wynosi 120 tys. zł.”.