Lokalizacje boisk sportowych planowanych do realizacji w 2013 roku

Lokalizacje boisk sportowych planowanych do realizacji przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie w 2013 roku