Lokale i parkingi do zagospodarowania na Stadionie Wisły Kraków

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 r. przejmuje do zarządzania Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie  przy ul. Reymonta 22.

Na Stadionie, oprócz części obiektu, z której korzystać będzie Wisła Kraków S.A. pozostają wolne pomieszczenia przeznaczone do wykorzystania jako sale restauracyjne z zapleczem.

 

Ewentualny użytkownik tych pomieszczeń, oprócz prowadzenia restauracji, świadczyć będzie usługi cateringowe dla widzów w trakcie imprez, w tym także dla kibiców podczas meczów rozgrywanych  przez Wisłę Kraków.

 

Ponadto do wykorzystania pozostają tereny zagospodarowane jako parkingi od strony ul. Reymonta, Al. 3 Maja oraz od strony Hali TS Wisła.

 

Podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności, o której mowa – proszone są o złożenie wstępnych ofert na adres Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10.

 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jeden podmiot – Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zastrzega sobie prawo zastosowania konkurencyjnego trybu wyboru użytkownika.

 

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać pod numerem (12) 616-6430 lub (12) 616 – 6370.

 

Podmioty zainteresowane wynajęciem lub wydzierżawieniem lokali lub parkingów proszone są o pisemne zgłaszanie zamiaru na adres Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. W. Sławka 10 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@zis.krakow.pl