Kryta pływalnia wzbogaci bazę sportową Szkoły Podstawowej nr 158

W czwartek, 29 marca 2018 roku odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę krytej pływalni dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. Juliana Aleksandrowicza w Krakowie, przy ul. Strąkowej w Dzielnicy VIII Dębniki.

Dokument podpisali, a następnie dokonali wmurowania kamienia węgielnego: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu Katarzyna Król, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 158 Jerzy Kubieniec, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki Arkadiusz Puszkarz, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA Kraków S.A Andrzej  Wyszyński i Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal.

- W imieniu Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego oraz własnym chciałabym już oficjalnie poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace przy budowie kolejnej pływalni. Od kilku lat Pan Prezydent realizuje politykę upowszechniania sportu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Oprócz tego, że finansujemy różne programy sportowe dla naszych najmłodszych mieszkańców, inwestujemy również w rozwój infrastruktury sportowej. Naszym celem jest to, aby na mapie Krakowa w każdej dzielnicy pojawiły się kryte pływalnie, które mają służyć uczniom, ale także mieszkańcom danej dzielnicy. Mam nadzieję, że za jakiś czas będziecie Państwo zadowoleni z tej inwestycji – powiedziała podczas uroczystości Katarzyna Król.

W okolicznościowych wystąpieniach o działaniach osób i instytucji  na rzecz budowy krytego basenu przy SP 158 mówili Bogusław Kośmider, Jerzy Kubieniec i Arkadiusz Puszkarz.

- Jesteśmy szkołą integracyjną, więc myślę, że pożytek dla społeczności będzie niewątpliwy. Czym jest możliwość pływania dla dzieci o harmonijnym rozwoju wszyscy wiemy, a czym jest dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych też nikogo przekonywać nie trzeba – podkreślił Dyrektor Kubieniec. - A prowadząc oddziały sportowe, mam nadzieję, że w klasie pływackiej doczekamy się olimpijczyków.

Szkoła Podstawowa nr 158 już obecnie dysponuje nowoczesną bazą sportową, ma dwie sale gimnastyczne, kort tenisowy i bieżnię lekkoatletyczną, a od 2011 roku wielofunkcyjne boiska „Orlik 2012”. Kryta pływalnia będzie znakomitym uzupełnieniem tej bazy.

Wykonawcą obiektu, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, jest P.B.P. CHEMOBUDOWA Kraków S.A., na podstawie umowy z Gminą Miejską Kraków podpisanej 8 listopada 2017 roku.

Przewidywany koszt realizacji inwestycji (wg umowy z wykonawcą) to 16 290 000,00 zł brutto. Prace, pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, mają być zakończone do 31 stycznia 2021 roku. Projekt wykonała Autorska Pracownia Projektowa Manecki.

Opis budowanej krytej pływalni

Projekt budynku pływalni zakłada  rozbudowę istniejącego budynku szkoły od strony południowej. Budynek pływalni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zaprojektowano jako budynek piętrowy, podpiwniczony, niezależny funkcjonalnie.

Obiekt pływalni składa się z następujących części funkcjonalnych:

Parter

• główny hol wejściowy wraz z funkcjami strefy wejściowej (kasy, toalety ogólnodostępne, sklepik- kawiarnia, pomieszczenia obsługi)

• blok szatniowo-sanitarny hali basenu

• pomieszczenia ratowników

• HALA BASENU

• pomieszczenia obsługi

Główny hol wejściowy dostępny jest z zewnątrz, poprzez podcień wejściowy po wschodniej stronie budynku. W strefie płatnej znajdą  się hol z szafkami na buty i suszarkami do włosów. Wejście uczniów SP 158 będzie możliwe bezpośrednio ze szkoły do strefy płatnej (przez przedsionek pożarowy). Będzie to przejście kontrolowane (otwierane przez nauczycieli i pracowników obsługi basenu), aby zapewnić pełną kontrolę wstępu na basen.

Przebieralnie zaprojektowano w klasycznym układzie z podziałem na część damską i męską. Każdy zespół szatniowy będzie miał  kabiny indywidualne do przebierania. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano szafki, natryski i dostosowane toalety w każdej z szatni. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich pozostawią swoje wózki w szatni i przesiądą się na wózki „czyste" basenowe. Łącznie w zespole znajdzie się  ok. 60 szafek  Zespół szatniowy  wyposażony jest w sanitariaty z umywalkami oraz natryski otwarte. Sale natrysków mają charakter przechodni, natrysk będzie obowiązkowy. Zaprojektowano po 7 natrysków damskich i męskich.

Hala basenu sportowego wyposażona będzie w sześciotorową nieckę 25,0 x 16,0 m go głębokości  180 cm z dnem podnoszonym na szerokości 3 torów oraz wannę jacuzzi.

Pomieszczenie ratowników zostanie zlokalizowane od strony wejściowej z wglądem na całość basenu. Obok zlokalizowane będą pomieszczenia na sprzęt basenowy.

Piwnica

• zespół pomieszczeń technicznych podbasenia

• rozdzielnia prądu, pom. wodomierza, stacje filtrów, zbiorników przelewowych, pomp

Piętro

• wentylatornia

• kotłownia

Ponadto, w kompleksie basenowym powstanie także grota solna.

Układ komunikacji wewnętrznej obiektu: główna komunikacja budynku basenu skupi się w holu głównym.  Daje to czytelny układ dostępności wszystkich funkcji publicznych obiektu.

Rozbudowa nie spowoduje zmian w konstrukcji, ani funkcji istniejącego budynku szkoły, Inwestycja nie zakłada nadbudowy istniejących obiektów.

Dane liczbowe:

• powierzchnia użytkowa 906,17 m2

• powierzchnia netto 1 487,71 m2

• powierzchnia całkowita 2 350,00 m2

• powierzchnia zabudowy basenu 1 145,00 m2

• kubatura 12 740,00 m3

• wysokość elewacji frontowej (mierzona od poziomu terenu przy wejściu głównym  9,65 m

• szerokość elewacji wejściowej (wschodnia) licząc łącznie istniejący budynek szkoły i projektowany basen – 219,40 m;

• szerokość elewacji wejściowej (wschodnia) – jedynie zaprojektowany budynek  46,89 m;

• szerokość elewacji zachodniej – jedynie zaprojektowany budynek – 52,23 m;

• szerokość elewacji północnej – jedynie projektowany budynek – 22,20 m (od strony północnej) 28,98 m (w najszerszym miejscu)

Przewidziano przykrycie zarówno hali basenu, jak i części parterowej dachem płaskim (maksymalny kąt nachylenia hali basenu – 11,3%).

Fot. Mateusz Chwajoł/ZIS