Krakowski Tramwaj Wodny - zapraszamy do składania ofert

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, zaprasza wszystkich armatorów zainteresowanych obsługą Krakowskiego Tramwaju Wodnego w sezonie 2010 do składania ofert.

W dniach od poniedziałku do piątku linia Krakowskiego Tramwaju Wodnego ma przebiegać w oparciu o przystanki:

1. Stopień Wodny Dąbie.
2. Galeria Kazimierz.
3. Most Kotlarski.
4. Most Grunwaldzki.
5. Most Dębnicki.
6. Ujście Rzeki Rudawy / Salwator /.

W soboty, niedziele oraz dni świąteczne linia zostanie wydłużona o przystanki :

7. Tor Kajakarstwa Górskiego ul. Kolna.
8. Tyniec Opactwo.

W sezonie urlopowo-wycieczkowym istnieje możliwość wprowadzenie dodatkowych rejsów w dni robocze do przystanku Opactwo Tyniec, które nie kolidowałyby z ustalonym rozkładem rejsów.

Oferta powinna posiadać w szczególności następujące informacje:

1. Cena biletu.
2. Cena biletu rodzinnego.
3. Czy jest możliwość przewozu rowerów? Ewentualny koszt przewozu.
4. Czy jest możliwość przewozu niepełnosprawnych osób na wózkach?
5. Rodzaj i wielkość łodzi użytych do obsługi K.T.W.
6. Godzina pierwszego oraz ostatniego rejsu w danym dniu.
7. Ilość rejsów w ciągu dnia.
8. Czas oczekiwania na kolejny rejs. / częstotliwość rejsów /.
9. Przykładowy rozkład rejsów.

Oferty należy składać na Dziennik Podawczy (pokój 01) Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w terminie do 31.03.2010 r. w kopercie z napisem ,,Krakowski Tramwaj Wodny 2010".

                                                                                                                Zapraszamy do składania ofert
                                                                                                                                    ZIS