Krakowski Tramwaj Wodny ? podpisanie umowy

16 sierpnia 2010 roku została podpisana umowa dofinansowania na realizację projektu ?Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie? z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

16 sierpnia 2010 roku została podpisana umowa dofinansowania na realizację projektu „Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie" z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Projekt otrzymał wsparcie w wysokości około 1,8 mln złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Działanie 3.1 - Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C - Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu. W ramach projektu, dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej powstanie sieć przystanków tramwaju wodnego, oraz stanowiska do cumowania przy nadbrzeżach Wisły w centrum miasta. Aby wzmocnić efekt realizowanych działań ZIS przeprowadzi działania promocyjne. Sądzimy, że Krakowski Tamwaj Wodny zyska licznych sympatyków zarówno wśród turystów odwiedzających Kraków jak również mieszkańców miasta.