Korona Maratonów Polskich – zweryfikowani

Lista osób pozytywnie zweryfikowanych do dnia 01.12.2017 roku (według kolejności przysyłanych wniosków):