Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019

9 lipca 2015 roku przedstawiciele Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa oraz Rady ds. Sportu rozpoczęli pracę nad projektem nowego Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019.

Będzie on kontynuacją obowiązującego obecnie Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013 – 2015, przyjętego uchwałą nr LXIII/901/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

Projekt nowego Programu zostanie poddany konsultacjom społecznym na przełomie sierpnia i września br. Zanim to nastąpi, już dziś zachęcamy do analizy oraz podzielenia się obserwacjami, opiniami i uwagami dotyczącymi obowiązującego obecnie Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013 – 2015.


Treść Programu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/100494/karta

 

Opinie i uwagi prosimy przesyłać na adres: sp.umk@um.krakow.pl do dnia 23 lipca 2015 r.