Konsultacje Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013-2015

Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013-2015 jest dokumentem określającym kierunki rozwoju sportu w mieście. Definiuje podstawowe cele sportowe, przeprowadza analizę stanu obecnego prowadzącą do ewaluacji dotychczasowych działań oraz wyznacza priorytety, cele szczegółowe i zadania na najbliższe lata.

Obecnie trwa porces konsultacji społecznych z organizacjami działającymi w obszarze sportu, który moderuje Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa. Do dnia 3.12.2012 na specjalnym formularzu zbierane są opinie i uwagi do projektu Programu.

Szczegółowe informacje oraz sam program można pobrać na stronie:

http://ngo.krakow.pl/aktualnosci/19008,52,komunikat,konsultacje_programu_rozwoju_sportu_w_krakowie_na_lata_2013-2015.html

Po zakończeniu konsultacji, Program zostanie postawiony do uchwalenia na forum Rady Miasta Krakowa.