Konkurs - wygraj wyjazd na obóz treningowy w Spale!


Regulamin konkursu „Spała 2013”

 

 

I. Przedmiot konkursu
Tematem konkursu jest odpowiedz na pytanie "Co daje mi bieganie?" ujęte w 13 słowach (z okazji 13. edycji Cracovia Maraton).

 

II. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu są: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków), Stowarzyszenie AZS AWF Masters Kraków (ul. Śniadeckich 12b, 31-531 Kraków).

 

III. Warunki uczestnictwa
Konkurs jest otwarty dla wszystkich. W konkursie udział mogą brać osoby pełnoletnie.

 

IV. Forma zgłoszenia
1. Opis składający się z maksymalnie 13 słów należy wysłać na adres e-mail w tytule wpisując „Konkurs Spała 2013"

Do każdego opisu dołączone winny być następujące informacje: imię i nazwisko, adres, telefon.

 

Dodatkowo z dopiskiem „oświadczam, iż jestem autorem dzieła jednocześnie zapewniam, że dzieło nie narusza praw autorskich, znaku towarowego, patentu ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich, i że w przypadku wystąpienia innej osoby z roszczeniami przeciwko Organizatorom, zobowiązuje się do wstąpienia na ich miejsce w ewentualnych postępowaniach, względnie do zaspokojenia roszczeń zasądzonych z tego tytułu od Organizatorów”

Każdy z autorów może przedstawić tylko 1 pracę.

 

V. Adres 
Prace należy zgłaszać na następujący adres: konkurs@zis.krakow.pl  

 

VI. Terminarz :
1. 4 listopad 2013  (poniedziałek) godzina 23.59 mija ostateczny termin składania prac.
2. Publikacja prac oraz ogłoszenie zwycięzców nastąpi 5 listopada (wtorek) na oficjalnym profilu Cracovia Maraton na Facebooku 

 

VII. Nagrody i wyróżnienia
1. Nagrodą jest udział w 4 dniowym wyjeździe treningowo-szkoleniowym w Spale. Nagroda zostanie przyznana dla autorów dwóch najlepszych prac. Prace będą oceniane pod względem kreatywności i przebojowości przez dział Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

 

Najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu:
Organizator wyjazdu: AZS AWF Kraków Masters (http://masters.azs-awf.pl/)
Termin: 14-17 listopada 2013
Miejsce: Spała (http://goo.gl/maps/RLjsh)
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie
Główna atrakcja: 3 treningi biegowe dziennie pod okiem profesjonalnych trenerów biegowych
Dodatkowa atrakcja główna: wykłady i warsztaty na temat biegania
Ponadto uczestnicy wyjazdu mogą korzystać z: hali sportowej, basenu, sauny, komory kriogenicznej, ścieżek biegowych w pięknym lesie, towarzystwa osób zafascynowanych bieganiem i wiele, wiele innych.

Więcej informacji o wyjeździe można znaleźć tutaj:

http://masters.krakow.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=1237&view=unread&sid=c24ff7f1e184c25b5542fa70b8241626

 

2. Organizator wyjazdu AZS AWF Masters Kraków pokrywa pełne koszty zakwaterowania, wyżywienia, opieki trenerskiej i korzystania z obiektów. Zwycięzcy konkursu we własnym zakresie organizują transport do miejsca zgrupowania i z powrotem.

 

VIII. Prawa własności intelektualnej
Nadesłane, nagrodzone i wyróżnione prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.  Zwycięzca/y konkursu przenoszą na Organizatorów autorskie prawa majątkowe do przedmiotu konkursu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyrażają zgodę na wykorzystanie dzieła przez Organizatorów na następujących polach eksploatacji:

kopiowanie, zwielokrotnianie dzieła w zakresie uzasadnionym potrzebami Organizatorów,

b) wykorzystanie dzieła do druku w prasie i innych publikacjach i w prowadzeniu wszelkiego typu promocji przedsięwzięć Organizatorów,

 

IX. Dodatkowe ustalenia dotyczące organizacji konkursu 
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać mailowo na adres: konkurs@zis.krakow.pl

 

Biorąc udział w konkursie -

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy pn. 13. Cracovia Maraton organizowanej w dniu 18.05.2014 r. przez Gminę Miejską Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późna. zm.). Rozumiesz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w zawodach i że masz prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia.

 

Regulamin konkursu może ulec zmianie.