Konkurs ?Stadion z historią?

Regulamin konkursu na najlepszą pracę

 „Stadion z Historią"

 

       I.        Przedmiot konkursu
Tematem konkursu jest nowa forma oznaczenia Stadionu Miejskiego HUTNIK Kraków  

      II.        Organizatorzy
Organizatorami Konkursu są:
Gmina Miejska Kraków oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

     III.        Warunki uczestnictwa
Konkurs jest otwarty dla wszystkich.

    IV.        Forma zgłoszenia
Prace należy przesyłać na adres mailowy z dopiskiem Konkurs „Stadion z Historią".
Do każdego zdjęcia dołączone winny być następujące informacje: tytuł pracy oraz dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon). Każdy z autorów może przedstawić dowolną ilość prac. Organizatorzy przewidzieli trzy lokalizacje na wykonanie nowego oznaczenia:

1.      Trybuna zachodnia

2.      Tablica Wyników

3.      Wiatrołap na budynku klubowym

 

Forma oznaczeń dowolna, jedynym warunkiem uczestnictwa jest zachowanie nazwy własnej: Stadion Miejski HUTNIK Kraków

     V.        Adres
Prace należy zgłaszać na następujący adres:

rnazim@zis.krakow.pl

Terminarz

                     1.        14 sierpnia (wtorek) - ostateczny termin składania prac

                     2.        Ogłoszenia wyników podane zostanie  na oficjalnej stronie   www.zis.krakow.pl

    VI.        Nagrody i wyróżnienia
Przewiduje się przyznanie trzech nagród.
Komisja ma również prawo do innego rozdziału nagród i wyróżnień.
Lista nagród zostanie ogłoszona na oficjalnej stronie www.zis.krakow.pl

 

   VII.        Prezentacja nagrodzonych prac
Nagrodzone prace zostaną wystawione w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej
w Krakowie oraz w innych miejscach zgodnie z uznaniem Organizatora.

   VIII.        Prawa własności
Nadesłane, nagrodzone i wyróżnione prace nie będą zwracane i przechodzą
na własność organizatora konkursu. Prawa autorskie twórców tych prac zostają ograniczone na rzecz organizatorów dla swobodnego wystawiania i publikowania wszystkich we wszelkich materiałach i artykułach dotyczących konkursu
i publikacjach dotyczących Cracovia Maraton oraz Miasta Kraków.

    IX.        Dodatkowe ustalenia dotyczące organizacji konkursu

1.          Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać mailowo na adres:

Ryszard Nazim                                              rnazim@zis.krakow.pl

Marcin Szczerbak                                          mszczerbak@zis.krakow.pl