Konkurs – pobiegnij w Ołomuńcu!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym nagrodą są dwa pakiety startowe Półmaratonu w Ołomuńcu oraz pobyt w tym czeskim mieście w dniach 20-23 czerwca 2014 roku. Do startu w imprezie organizowanej 21 czerwca dwóch biegaczy z Krakowa zapraszają Miasto Ołomuniec oraz Prague International Marathon – Organizator ligi biegowej RunCzech. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu znajdują się w poniższym regulaminie.

 

 

 

Regulamin konkursu w którym nagrodą jest udział w Półmaratonie w Ołomuńcu (Czechy).

 

I. Przedmiot konkursu
Tematem konkursu jest odpowiedz na pytanie „Dlaczego to właśnie ja powinienem/powinnam wystartować w Półmaratonie w Ołomuńcu”.

 

II. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu są: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków).

 

III. Warunki uczestnictwa
Konkurs jest otwarty dla wszystkich. W konkursie udział mogą brać osoby pełnoletnie.

 

IV. Forma zgłoszenia
1. Pierwszym obowiązkowym warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie odpowiedzi na pytanie ”Dlaczego to właśnie ja, powinienem/powinnam wystartować w Półmaratonie w Ołomuńcu” składającej się z maksymalnie 1000 znaków ze spacjami. Opis należy wysłać na adres e-mail (konkurs@zis.krakow.pl) w tytule wpisując „Półmaraton Ołomuniec".

 

Do każdego opisu dołączone winny być następujące informacje: imię i nazwisko, adres, telefon.

Dodatkowo z dopiskiem „oświadczam, iż jestem autorem dzieła jednocześnie zapewniam, że dzieło nie narusza praw autorskich, znaku towarowego, patentu ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich, i że w przypadku wystąpienia innej osoby z roszczeniami przeciwko Organizatorom, zobowiązuje się do wstąpienia na ich miejsce w ewentualnych postępowaniach, względnie do zaspokojenia roszczeń zasądzonych z tego tytułu od Organizatorów”.

Każdy z autorów może przedstawić tylko 1 pracę.

 2. Drugim obowiązkowym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przebiegnięcie w rywalizacji 13. Cracovia Maraton na Endomondo minimum 100 km w okresie od 1 lutego 2014 roku do 3 marca 2014 roku.

http://www.endomondo.com/challenges/14156915

 

Prace będą oceniane pod względem kreatywności i przebojowości przez dział Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

 

V. Adres 
Prace należy zgłaszać na następujący adres: konkurs@zis.krakow.pl  

 

VI. Terminarz :
1. 3 marca 2014 (poniedziałek) - godzina 12.00 - mija ostateczny termin nadsyłania prac.

2. 3 marca 2014 (poniedziałek) - godzina 12.00 - mija ostateczny termin zdobywania kilometrów w rywalizacji na Endomondo.
3. Publikacja prac oraz ogłoszenie zwycięzców nastąpi 7 marca (piątek) na oficjalnym profilu Cracovia Maraton na Facebooku oraz na stronie internetowej www.cracoviamaraton.pl.

 

VII. Nagrody i wyróżnienia
1. Nagrodami są dwa pakiety startowe upoważniające do udziału w Półmaratonie w Ołomuńcu.

 

Najważniejsze informacje dotyczące wyjazdu:
Organizator wyjazdu: Miasto Ołomuniec
Program imprezy:

  • Przyjazd w piątek, 20 czerwca 2014 r.
  • Bieg Półmaratoński w sobotę, 21 czerwca o godzinie 19.00
  • Opcjonalna wycieczka  - niedziela, 22 czerwca
  • Wyjazd w poniedziałek, 23 czerwca

Warunki: Organizator biegu pokrywa koszty zakwaterowania, opłaty za udział w maratonie oraz częściowe wyżywienie.
Więcej informacji o Półmaratonie w Ołomuńcu: www.runczech.com.

 

VIII. Prawa własności intelektualnej
Nadesłane, nagrodzone i wyróżnione prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu. Zwycięzcy konkursu przenoszą na Organizatorów autorskie prawa majątkowe do przedmiotu konkursu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyrażają zgodę na wykorzystanie dzieła przez Organizatorów na następujących polach eksploatacji:

a) kopiowanie, zwielokrotnianie dzieła w zakresie uzasadnionym potrzebami Organizatorów;

b) wykorzystanie dzieła do druku w prasie i innych publikacjach i w prowadzeniu wszelkiego typu promocji przedsięwzięć Organizatorów.

 

IX. Dodatkowe ustalenia dotyczące organizacji konkursu 
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać mailowo na adres: konkurs@zis.krakow.pl.

 

Biorąc udział w konkursie -

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy pn. 13. Cracovia Maraton organizowanej w dniu 18.05.2014 r. przez Gminę Miejską Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późna. zm.). Rozumiesz, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w zawodach i że masz prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia.

 

Regulamin konkursu może ulec zmianie.