Konkurs na opracowanie koncepcji hali TS Wisła: I nagroda dla Konsorcjum ESTUDIO LAMELA

W siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie odbyło się w piątek, 14 stycznia 2011 roku publiczne rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji hali Towarzystwa Sportowego Wisła w Krakowie. Sąd Konkursowy pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Wyżykowskiego ? Głównego Architekta Miasta przyznał I nagrodę Konsorcjum ESTUDIO LAMELA S.L.P. Spółka Partnerska Oddział w Polsce Warszawa i ESTUDIO LAMELA S.L.P. Madrid. Jest to kwota 30 tys. zł oraz zaproszenie uczestnika do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej.

III nagrodę w wysokości 15 tys. zł otrzymali Major architekci Marcin Major z Wrocławia, a trzy równorzędne wyróżnienia po 5 tys. zł przyznano: firmom: DEDECO Sp. z o.o. Biuro Architektoniczne ze Szczecina, Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne Sp z o.o. z Krakowa oraz Biuro Projektów Lewicki Łatak Sp. z o.o.
Sąd Konkursowy w składzie: Andrzej Wyżykowski (przewodniczący, Główny Architekt Miasta) oraz sędziowie - Andrzej Bulanda (Stowarzyszenie Architektów Polskich)), Krzysztof Dębowski (Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie), Piotr Dunin-Suligostowski (TS Wisła), Witold Gilewicz (SARP, sędzia referent), Krzysztof Ingarden (SARP), Krzysztof Leśnodorski (SARP), Paweł Popławski (ZIS), Celina Sokołowska (TS Wisła), Agnieszka Szczechowicz-Pierko (ZIS), Halina Szłapa (ZIS), zastępca sędziego - Donata Gwiazdowicz (ZIS) dokonał wyboru spośród 21 prac zgłoszonych w wymaganym terminie - do 22 grudnia 2010 roku.
Prof. Andrzej Wyżykowski przypomniał założenia konkursu i przedstawił wyniki obrad Jury. Dokonano otwarcia kopert zawierających karty identyfikacyjne.
Praca laureata I nagrody została wysoko oceniona za jakość zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych, konstrukcyjno-materiałowych i funkcjonalnych. Projekt stanowi obiekt o prostej, eleganckiej bryle wykonanej ze współczesnych materiałów, a przede wszystkim nawiązujący do proporcji obiektów już istniejących.
Hala sportowa została zaproponowana jako dwusegmentowa konstrukcja, przyziemie w regularnej klatce konstrukcyjnej oraz część górna przesunięta względem parteru. Na stałej widowni może zasiąść 4 000 osób, istnieje jednak możliwość rozłożenia dwóch składanych trybun - wzdłuż krótszych boków hali - na 400 miejsc.

[galeria:315]