Konkurs fotograficzny - Fotografia z biegu

Regulamin konkursu na najlepszą fotografię z
IX Krakowskiego Biegu Sylwestrowego

„Fotografia z Biegu Sylwestrowego"I. Przedmiot konkursu
Tematem konkursu jest wydarzenie sportowe jakim jest bieg odbywający się w Krakowie w dniu 31 grudnia 2012 roku.

II. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu są:
Gmina Miejska Kraków oraz
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

III. Warunki uczestnictwa
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

IV. Forma zgłoszenia
Zdjęcia należy przesyłać na adres mailowy z dopiskiem Konkurs „Fotografia z Biegu Sylwestrowego".
Do każdego zdjęcia dołączone winny być następujące informacje: tytuł pracy oraz dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon). Każdy z autorów może przedstawić dowolną ilość prac.

V. Adres
Prace należy zgłaszać na następujący adres: konkurs@zis.krakow.pl
Terminarz :
1. 7 stycznia (poniedziałek) - ostateczny termin składania prac
2. Wyników podane zostaną na oficjalnej stronie http://www.biegsylwestrowy.krakow.pl/ oraz na profilu na facebooku. http://www.facebook.com/CracoviaMaraton .

VI. Nagrody i wyróżnienia
Przewiduje się przyznanie trzech nagród.
Nagroda główna - tablet ufundowany przez Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo - Usługowe Sp. z o.o., natomiast dwie wyróżnione osoby otrzymają po jednym karnecie na wyciągi narciarski na Jaworzynie Krynickiej ważne do końca tegorocznego sezonu narciarskiego.
Komisja konkursowa ma również prawo do innego rozdziału nagród i wyróżnień.

VII. Prezentacja nagrodzonych prac
Nagrodzone prace zostaną wystawione w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej
w Krakowie oraz w innych miejscach zgodnie z uznaniem Organizatora.

VIII. Prawa własności
Nadesłane, nagrodzone i wyróżnione prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu. Prawa autorskie twórców tych prac zostają ograniczone na rzecz organizatorów dla swobodnego wystawiania i publikowania wszystkich we wszelkich materiałach i artykułach dotyczących konkursu i publikacjach dotyczących Krakowskiego Biegu Sylwestrowego oraz Miasta Krakowa.

IX. Dodatkowe ustalenia dotyczące organizacji konkursu
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać mailowo na adres: konkurs@zis.krakow.pl