Konkurs 3P: Nagroda dla „Eisenberga”

Zgłoszony przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie projekt „Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie” zdobył nagrodę główną w konkursie 3P organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. Planowane do realizacji w formule PPP zamierzenie uzyska kompleksowe wsparcie doradcze w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury wyboru partnera prywatnego.

PARP w uzasadnieniu wyboru projektu podała: „Jury Konkursu 3P wysoko oceniło potencjał planowanego przedsięwzięcia, uznając go za interesujący i możliwy do realizacji. W uzasadnieniu przyznania nagrody głównej zwrócono uwagę na konieczność ponownego przeprowadzenia analiz przedrealizacyjnych, a następnie wnikliwą analizę techniczną, skorelowaną z wynikami analiz korzystności, wykonalności, ekonomicznej i prawnej.”

 

Uzyskanie wsparcia doradczego w ramach projektu systemowego PARP umożliwi skorygowanie założeń projektu "Centrum przy Eisenberga" uwzględniające doświadczenia z wcześniejszych negocjacji, weryfikację posiadanej i przygotowanie nowej dokumentacji oraz powtórne przeprowadzenie postępowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego.

 

Laureatami nagrody głównej w 3 edycji konkursu 3P zostali także Muzeum Śląskie w Katowicach za projekt „Rewitalizacja obiektu Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem otoczenia” oraz Gmina Białe Błota za projekt „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu”.

 

Więcej informacji na stronie PARP.