Konferencja i Targi Expo Water Ways 2012 we Wrocławiu

W dniach 19-21.09.2012 we Wrocławskiej Hali Stulecia odbyły się konferencje i targi przedstawicieli różnych środowisk związanych z wodą. W wydarzeniu uczestniczyli ministrowie trzech polskich ministerstw, lokalni armatorzy, dyrektorzy urzędów żeglugi, przedstawiciele organizacji społecznych czy indywidualni konstruktorzy pływających obiektów.

Konferencje skupiały się na kilku, bardzo istotnych w obecnym czasie, tematach. Panele dyskusyjne, które towarzyszyły każdej konferencji stwarzały bardzo dobrą okazję do bezpośredniego zadawania pytań i sugerowania rozwiązań kwestii spornych. Wiele dyskusji toczyło się również w kuluarach lub bezpośrednio na stoiskach EXPO.

Przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie uczestniczyli w debatach związanych z powodzią i bezpieczeństwem żeglugowym. Doświadczenia urzędników sprzed dwóch lat, gdy w Krakowie podczas powodzi ucierpiało wiele klubów sportowych (Krakowski Klub Kajakowy czy Kolejowy Klub Wodny 1929) oraz późniejsze wielomiesięczne usuwanie skutków tych powodzi skonfrontowano z doświadczeniami czeskich kolegów przeżywających plagę powodzi na niektórych odcinkach rzek Wełtawy, Morawy czy Dyji prawie rokrocznie.

Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiały swoje programy i projekty wspierania rozwoju różnych aspektów środowiska wodnego na śródlądziu, zwiększania bezpieczeństwa żeglugi i promocji ekologicznej turystyki wodnej. Podobnie urzędy centralne i regionalne na władzach miejskich skończywszy.

Realizowany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie projekt Turystyczny Szlak Żeglugi Śródlądowej na Rzece Wiśle w Krakowie, w ramach którego funkcjonuje Krakowski Tramwaj Wodny, stanowi doskonały przykład współpracy miasta ze środowiskiem lokalnym. Wsparty środkami Unii Europejskiej nie stanowi dużego obciążenia dla miasta a jednocześnie zwiększa turystyczne wykorzystanie Wisły w obrębie Krakowa. Na stoisku krakowskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej materiały zawierające informacje o tramwaju wodnym były swoistą perełką.

[galeria:464]