Koncesja na roboty budowlane Sprawa numer: NZ.274.2.2013.ASZP

Koncesja na roboty budowlane: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie”. Sprawa numer: NZ.274.2.2013.ASZP

KOMUNIKAT NR 1

W dniu 14.10.2013 r. o godz. 10.00 upłynął termin składania wniosków o zawarcie Umowy o PPP na Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie”.

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.08.2013 r.

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu opublikowane zostało przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE w dniu 30.08.2013 r. pod numerem: 2013/S 168-291043.

W wyznaczonym w Ogłoszeniu terminie do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie wpłynął wniosek złożony przez:

1)      Zainteresowany Podmiot składający się z grupy podmiotów – osób prawnych:

  1. AQUAINWEST Sp. z o.o., ul. Tenisowa 39, 53-116 Wrocław
  2. KARMAR S.A., Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
  3. REDECO Sp. z o.o., ul. Gen. Hallera 81A, 53-325 Wrocław
  4. INTESA SAN PAOLO SPA Oddział POLSKA, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Otwarcie wniosków nastąpiło w dniu 14.10.2013 r. w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, pokój 026.