Komunikat ZIKiT dot. zmian w organizacji ruchu kołowego i zmienionego kursowania komunikacji zbiorowej

(pdf)