Komunikat w sprawie Biegu Nocnego na 10 km

Z uwagi na warunki atmosferyczne i gotowość przeciwpowodziową spowodowaną podniesionym stanem rzeki Wisły, trasa Biegu Nocnego na 10 km, której część miała prowadzić Bulwarami Wiślanymi, zostaje zmodyfikowana.

Bieg zostanie przeprowadzony na deptaku przy Błoniach Krakowskich, a trasa będzie liczyła 10 km wokół Błoń.

 

Planowana trasa biegu głównego 13. Cracovia Maraton nie ulega zmianie.