Komunikat: prosimy nie dokonywać już opłat startowych na 9. PZU Bieg Trzech Kopców!

W związku z wyczerpaniem limitu numerów startowych na 9. PZU Bieg Trzech Kopców, określonego w regulaminie Imprezy, prosimy nie dokonywać już opłat.  

Wpłaty, uiszczone po ukazaniu się niniejszego komunikatu, nie będą uwzględnione.

 

Aby uzyskać zwrot wniesionej kwoty, prosimy o kontakt na adres zapisy@zis.krakow.pl. W treści e-maila należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres, potwierdzenie przelewu oraz nr konta do zwrotu pieniędzy.

 

Organizator nie przewiduje zwiększenia puli numerów startowych i w związku z tym  w Biurze Zawodów nie będzie możliwe zapisanie się na bieg ani wniesienie opłaty startowej.

 

Przypominamy również, że przeniesienie opłaty startowej, zgodnie z regulaminem, możliwe było wyłącznie do dnia 4.09.2015 roku.

Limit startujących, ustalony przez Organizatora, spowodowany jest względami bezpieczeństwa.  Nie będą więc rozpatrywane pozytywnie prośby  w żadnym z wyżej wymienionych przypadków.

 

Wszystkim Uczestnikom życzymy udanego startu!