Komunikat: 14 stycznia rozstrzygnięcie Konkursu na opracowanie koncepcji hali TS Wisła

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zgodnie z pkt 1.9 Rozdział VII oraz pkt 2.1 Rozdział VIII Regulaminu informuje, że publiczne rozstrzygnięcie Konkursu na opracowanie koncepcji hali TS Wisła w Krakowie i ogłoszenie jego wyników odbędzie się w terminie podanym w pkt 3.5 Rozdział I Regulaminu, tj. w dniu 14.01.2011 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie.

Publiczna dyskusja pokonkursowa przewidziana jest po ogłoszeniu wyników konkursu.

Wystawa prac konkursowych zorganizowana będzie od dnia ogłoszenia wyników konkursu do dnia 31.01.2011 r. w godzinach pracy Zarządu Infrastruktury Sportowej: 7.30 - 15.30.