Kompleks Boisk sportowych os. Mogiła

W ramach inwestycji przewiduje się budowę kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego oraz świetlicę środowiskową.