Kolejna odsłona ślubowania

Już po raz trzeci w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie padły słowa uroczystego ślubowania wypowiedziane w obecności dyrektora jednostki Krzysztofa Kowala. 21 września czterech kolejnych pracowników zakończyło wymaganą ustawą o pracownikach samorządowych służbę przygotowawczą i zobowiązało się na zajmowanym stanowisku ?służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego" oraz wykonywać sumiennie powierzone im zadania.

Wcześniej zapoznali się oni z funkcjonowaniem poszczególnych działów istniejącego od 1 stycznia 2009 r. Zarządu Infrastruktury Sportowej, z odpowiednimi przepisami prawnymi i zdali egzamin. Tak się złożyło, że tym razem ślubowali sami panowie. - Gratuluję i życzę panom satysfakcji z wykonywanej pracy, żeby przebiegała ona w miłej atmosferze i żeby odnosili panowie sukcesy - powiedział dyrektor Kowal.