Kiedy przydzielany jest numer startowy i jak można to sprawdzić?