Jan Kościuszko do mieszkańców Krakowa - list otwarty

Otrzymaliśmy list otwarty Pana Jana Kościuszki - Prezesa Honorowego Klubu Sportowego PROF, skierowany do mediów i mieszkańców Krakowa, który w całości zamieszczamy - z wytłuszczeniami Autora listu.

LIST OTWARTY

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Krakowa

W związku z ukazywaniem się informacji prasowych dotyczących przejęcia i zagospodarowania przez Klub Sportowy PROF placu przy ul. Stella - Sawickiego a w szczególności do materiału umieszczonego w Gazecie Wyborczej z dnia 1 grudnia 2010 pt. „O umowie cicho sza!" autorstwa p. Anny Goc oraz p. Julity Kwaśniak chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości w tej sprawie.
Od wielu lat wspomagam moje rodzinne miasto Kraków w różnej formie. Wigilia dla bezdomnych i potrzebujących finansowana i urządzana przeze mnie od 15 lat jest jedynie jednym z przykładów moich działań opartych na dwóch podstawowych zasadach. Pierwszą z nich jest absolutnie przestrzegana formuła non profit, drugą jest ich apolityczność.
Klub Sportowy PROF, w którego barwach startuje mój syn - aktualny Wicemistrz Świata JWRC w rajdach samochodowych Michał Kościuszko, zawarł umowę z Urzędem Miasta Krakowa i bierze udział w akcjach promujących miasto. Celem ich jest między innymi podnoszenie świadomości bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród młodzieży. Nie chcieliśmy jednak ograniczać się tylko do działań teoretycznych. Powstała idea stworzenia „miasteczka komunikacyjnego" i szkoły bezpiecznej jazdy prowadzonych przez zawodowych, doświadczonych kierowców.
Urząd Miasta w porozumieniu z Zarządem Infrastruktury Sportowej zaproponował KS PROF przedstawienie propozycji wraz z wizualizacjami prowadzenia takiej działalności na terenie zarządzanym przez ZIS przy ul. Stella - Sawickiego pod ściśle określonymi warunkami Klubowi Sportowemu PROF.
Podstawą jest przestrzeganie bezwzględnej zasady braku uciążliwości tej działalności dla okolicznych mieszkańców. Dodatkowo została określona bardzo rygorystyczna norma hałasu. Działalność dzienna została ograniczona czasowo i co ważne podkreślenia nie obejmuje godzin wieczornych i nocnych.
Klub Sportowy PROF opracował zarówno koncepcję jak i zasady takiego działania. Projekt ten zaopiniowany pozytywnie został przez Polski Związek Motorowy i zaakceptowany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej. Działalność Klubu Sportowego PROF zgodnie ze złożoną deklaracją realizowana będzie według zasady non profit.
Dla ucięcia wszystkich spekulacji oświadczam, że na obiekcie nie będą prowadzone szkolenia wyczynowej jazdy, a profesjonalne sportowe samochody jak również samochody ze zmodyfikowanymi układami wydechowymi nie będą na obiekt wpuszczane. W zakresie ponadpodstawowych szkoleń bezpiecznej jazdy przeprowadzane będą szkolenia zgodnie z obowiązującymi europejskimi systemami bezpiecznej jazdy.
Na obiekcie planowana jest również instalacja miasteczka komunikacyjnego symulującego wszystkie warunki ruchu drogowego z przeznaczeniem dla prowadzenia szkoleń w formie zabaw dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Do szkoleń tych wykorzystywane będą specjalne elektrycznie napędzane samochodziki jak również pojazdy pedałowe jak rowery i trzykołowce. W miasteczku zainstalowane zostaną rampy świetlne oznaczone przejścia dla pieszych oraz prezentowane będą wszystkie znaki drogowe. Dodatkowo wytyczony na placu szkoleniowym zostanie tor dla gokartów napędzanych silnikami z elektrycznych agregatów o minimalnej, kilkakrotnie niższej od normy emisji dźwięku. Są one cichsze niż motocykle, które do tej pory poruszały się po placu. Dodatkowo przewiduje się prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla niepełnosprawnych oraz szkoły bezpiecznej jazdy dla skuterów.
Wszystkie przeprowadzane akcje protestacyjne organizowane są przez dotychczasowego użytkownika obiektu Stowarzyszenie „Junak" oraz wspierających ich radnych nieprzychylnych prezydentowi. Kreują oni fałszywą rzeczywistość nie znając szczegółów przedsięwzięcia.
W tym miejscu chciałbym oświadczyć, że podczas wizji lokalnej terenu stwierdzono następujące nieprawidłowości, których dopuścił się poprzedni użytkownik:
1. Prowadzenie komercyjnych szkoleń bez zachowania jakichkolwiek standardów bezpieczeństwa (na placu, na którym odbywały się szkolenia znajdowały się między innymi rozbite butelki po napojach alkoholowych)
2. Brak skutecznego dozoru nad powierzonym mieniem (ubytki w ogrodzeniu umożliwiające wejście na obiekt osób trzecich)
W związku z zawartą umową pomiędzy ZIS a Klubem Sportowym PROF, klub zobowiązany będzie między innymi do ogrodzenia obiektu, zapewnienia 24 godzinnego dozoru, dokonanie inwestycji w infrastrukturę w sposób i formie akceptowanej każdorazowo przez Zarząd Infrastruktury Sportowej.
Szanowni Państwo, jest duża szansa stworzenia inwestycji tak przecież potrzebnej i społecznie pożądanej. Proponowałem spotkanie przewodniczącemu Rady Dzielnicy XIV Panu Jerzemu Woźniakiewiczowi /Platforma Obywatelska/ w celu przekazania mu materiałów dotyczących przyszłej inwestycji. Nie doczekaliśmy się do dziś żadnej reakcji z jego strony. Rozmawiałem również z posłem Jerzym Fedorowiczem, któremu sprawy Nowej Huty są podobno bliskie, jednak oprócz pustych deklaracji nie poparł przedsięwzięcia.
Panie Przewodniczący Woźniakiewicz, dziwi mnie fakt, że zamiast wspierać potencjalnego inwestora, mieszkańca Krakowa, Pan wybiera swój osobisty, wpisany w kampanię wyborczą, partyjny interes. Nasze zaproszenie do wspólnego działania podnoszącego bezpieczeństwo dla nas i dla naszych dzieci jest wciąż aktualne Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo, od lat związany jestem z tym miastem. Nigdy nie uczestniczyłem i zapewne nie będę uczestniczył w gremiach i organizacjach politycznych. Moja działalność biznesowa od lat zapewnia utrzymanie setkom rodzin. Nigdy nie korzystałem i korzystać nie zamierzam z przychylności jakiejkolwiek frakcji politycznej, a akcje charytatywne prowadzone przeze mnie są, były i będą apolityczne.
Szanowni Państwo, tu pozwolę sobie zwrócić się do przedstawicieli mediów, w dniu 7 grudnia 2010 roku (wtorek) godz. 12:00 przy ul. Piastowskiej 23, zorganizowana zostanie konferencja prasowa, na którą serdecznie zapraszam i na której zapoznać się będziecie mogli z naszym projektem.
Termin ten został wybrany nieprzypadkowo ponieważ chcieliśmy uniknąć włączania tego tematu do toczącej się kampanii wyborczej. Co mówiąc szczerze nam się nie udało. Na konferencji prasowej zapoznacie się Państwo szczegółowo nie tylko z naszymi planami, ale także opiniami na temat prowadzonej działalności przy ul. Stella - Sawickiego przez Stowarzyszenie „Junak" z dokumentacją zdjęciową potwierdzającą niski poziom prowadzonej tam dotychczas działalności.

Z poważaniem
Jan Kościuszko