Jak użytkować "Moje boisko - Orlik 2012"?

Od 1 czerwca tego roku działa w Krakowie przy ul. Jerzmanowskiego pierwszy kompleks sportowy, zbudowany w ramach programu ?Moje boisko - Orlik 2012". Dwa kolejne zostaną otwarte w najbliższych miesiącach przy ul. Bujaka 15 (Gimnazjum nr 28) oraz os. Na Wzgórzach 13a (Szkoła Podstawowa nr 129).

Z wicedyrektorami tych placówek, przedstawicielem Wydziału Edukacji UMK, innymi osobami zainteresowanymi użytkowaniem „Orlików", kosztami eksploatacji, zasadami korzystania z boisk spotkaliśmy się 14 września w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
Po obejrzeniu prezentacji programu „Moje boisko - Orlik 2012" przygotowanej przez kierownika Działu Pozyskiwania Funduszy Unijnych Przemysława Chwałę, goście zadali wiele szczegółowych pytań dotyczących m.in. finansowania tego typu obiektów, ich konserwacji, pracy trenerów (tzw. animatorów" organizujących i nadzorujących zajęcia sportowo-rekreacyjne.