Informacje o ZIS

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS) jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie nie objętym zadaniami innych jednostek organizacyjnych Gminy.