Informacje o Dyrektorze ZIS

Krzysztof Kowal - Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie został wyznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa do zorganizowania Jednostki i od samego początku sprawuje jednoosobowo odpowiedzialność za wszelkie działania ZIS.


  [treść w przygotowaniu]