Informacja o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości przy ul. Parkowej 12A

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie uprzejmie informuje, że pisemny  przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę  części nieruchomości przy ul. Parkowej 12A zakończył się wynikiem negatywnym.  

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu nie wpłynęła ani jedna oferta.