Informacja o wyborze oferty. Sprawa numer: NZ.273.13.2017.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus, ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie.

Informacja o wyborze oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.26.27.00-8

 

Termin wykonania zamówienia: 14.01.2019 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 8  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 4 oferty.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 15%

Skrócenie terminu realizacji 15%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy do 10%

 

Wybrano ofertę  3:

MURKRAK Sp. z o.o. Sp. k. 32-086 Węgrzce ul. B2 nr 9

 

Cena oferty: 5.070.697,75 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane SŁAWPOL Sp. z o.o. 30-698 Kraków ul. Merkuriusza Polskiego 2

Otrzymana punktacja – łącznie 95,44 w tym:

Kryterium 1: 55,44 pkt,

Kryterium 2: 15,00 pkt,

Kryterium 3: 15,00 pkt,

Kryterium 4: 10,00 pkt

 

Oferta 2 złożona przez Konsorcjum Firm

Lider: STAMBUD Sp. z o.o. 32-065 Krzeszowice, Nawojowa Góra ul. Podlas

Partner: K2-Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.11 32-084 Morawica 286

Otrzymana punktacja – łącznie 96,03 w tym:

Kryterium 1: 56,03 pkt,

Kryterium 2: 15,00 pkt,

Kryterium 3: 15,00 pkt,

Kryterium 4: 10,00 pkt

 

Oferta 3 złożona przez: MURKRAK Sp. z o.o. Sp. k. 32-086 Węgrzce ul. B2 nr 9

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 15,00 pkt,

Kryterium 3: 15,00 pkt,

Kryterium 4: 10,00 pkt

 

Oferta 4 złożona przez: Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Sp. z o.o. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 25

Oferta odrzucona

 

Oferta 5 złożona przez: AGA-BAUSERVICE Sp. zo.o.31-215 Kraków ul. Żabiniec 35

Otrzymana punktacja – łącznie 89,50 w tym:

Kryterium 1: 49,50 pkt,

Kryterium 2: 15,00 pkt,

Kryterium 3: 15,00 pkt,

Kryterium 4: 10,00 pkt

 

Oferta 6 złożona przez:  BTH INSTALACJE Sp. z o.o. 30-732 Kraków ul. Konstantego Brandla1

Oferta odrzucona

 

Oferta 7 złożona przez  MATEO Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe Józef Firmuga 33-100 Tarnów ul. Lwowska 134a

Oferta odrzucona

 

Oferta 8 złożona przez: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

Oferta odrzucona

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  MURKRAK Sp. z o.o. Sp. k. 32-086 Węgrzce ul. B2 nr 9 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.