Informacja o wyborze oferty NZ.273.158.2015.AMA

Przebudowa stadionu WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie, etap II - wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Numer sprawy: NZ.273.158.2015.AMA

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.27.20-8.

 

Termin realizacji:

zakończenie realizacji robót budowlanych: do 15 października 2015 roku,

pozyskanie świadectwa PZLA: do 16 listopada 2015 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 95%,

okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia 5%

 

Wybrano ofertę nr 3:

Konsorcjum firm:

LIDER Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 17

PARTNER: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

 

Cena oferty: 4.785.268,14 złotych brutto

Okres gwarancji na wykonane roboty 72 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 złożona przez: TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8/3a

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 2 złożona przez: SALTEX EUROPA Sp. z o.o. 53-129 Wrocław ul. Sudecka 106 a

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 3 złożona przez Konsorcjum firm:

LIDER Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 17

PARTNER: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

– otrzymała 96,00 pkt

Kryterium 1: 95,00 pkt

Kryterium 2: 1 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez Konsorcjum firm: LIDER Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk 41-308 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 17, PARTNER: KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58a spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą, ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.