Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.48.2018.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wydruk wydawnictw związanych z imprezami sportowymi organizowanymi przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.48.2018.RZA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.81.00.00-5

Termin realizacji: do dnia 15.10.2018 roku - zgodnie z zakresem rzeczowym

Liczba otrzymanych ofert: 8, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 60%;
  2. aspekty społeczne;
  3. zapewnienie osoby posiadającej doświadczenie w branży poligraficznej;
  4. skrócenie terminu wykonania.

 

Wybrano ofertę:

Oferta 5: Zakład Poligraficzny SINDRUK, 45-565 Opole, ul. Obr. Stalingradu 66

                      cena po poprawieniu omyłki:  70.554,20 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest naj-korzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 148

                Otrzymana punktacja – łącznie 70,69 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  40,69 pkt,

                Kryterium 2:                    0 pkt,

                Kryterium 3:                  10 pkt

                Kryterium 4:                  20 pkt

              

Oferta 2: ZAPOL Sobczyk Sp. Jawna, 71-062 Szczecin, al. Piastów 42

                Otrzymana punktacja – łącznie 86,87 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  46,87 pkt,

                Kryterium 2:                  10 pkt,

                Kryterium 3:                  10 pkt

                Kryterium 4:                  20 pkt

               

Oferta 3: Drukarnia SIL-VEG-DRUK s.c. J.Pawelak, D.Pełka, D.Śmich

                      42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 12

                      Otrzymana punktacja – łącznie 81,79 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:                  41,79 pkt,

                      Kryterium 2:                  10 pkt,

                      Kryterium 3:                  10 pkt

                      Kryterium 4:                  20 pkt    

 

 

 

Oferta 4: Firma Poligraficzno-Introligatorska UDZIAŁOWIEC Sp. z o.o.

                      42-256 Olsztyn k/Częstochowy, ul. Narcyzowa 2

                      Otrzymana punktacja – łącznie 85,24 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:                  45,24 pkt,

                      Kryterium 2:                  10 pkt,

                      Kryterium 3:                  10 pkt

                      Kryterium 4:                  20 pkt

 

Oferta 5: Zakład Poligraficzny SINDRUK, 45-565 Opole, ul. Obr. Stalingradu 66

                      Otrzymana punktacja – łącznie 96,86 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:                  56,86 pkt,

                      Kryterium 2:                  10 pkt,

                      Kryterium 3:                  10 pkt

                      Kryterium 4:                  20 pkt

 

Oferta 6: ART DRUK s.c., 44-280 Rydułtowy, ul. Radoszowska 26A

                      Otrzymana punktacja – łącznie 70,00 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:                  60 pkt,

                      Kryterium 2:                    0 pkt,

                      Kryterium 3:                  10 pkt

                      Kryterium 4:                    0 pkt

               

Oferta 7: DRUKARNIA KOLEJOWA KRAKÓW Sp. z o.o., 32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 20A

                      Otrzymana punktacja – łącznie 24,20 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:                  14,20 pkt,

                      Kryterium 2:                    0 pkt,                                   

                      Kryterium 3:                  10 pkt

                      Kryterium 4:                    0 pkt

              

Oferta 8: Drukarnia DIAMENT s.c. M. Michałowska, Drukarnia RUBIN Sp. z o.o.

                      Otrzymana punktacja – łącznie 83,39 pkt, w tym:

                      Kryterium 1:                  53,39 pkt,

                      Kryterium 2:                    0 pkt,

                      Kryterium 3:                  10 pkt

                      Kryterium 4:                  20 pkt

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.