Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.23.2017.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Montaż i demontaż nośników reklamowych podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktu-ry Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.34.12.00-8; 79.34.22.00-5

 

Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem imprez sportowych:

4. Krakowskie Spotkania Biegowe w tym m.in.

16. PZU Cracovia Maraton  28-30.04.2017

Krakowskie Slalomy 28-30.04.2017

Międzynarodowe Regaty w Kajakarstwie Slalomowym o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa  06-07.05.2017

Vienna Life Maraton Lang Team 13.05.2017

Marcin Gortat Camp 2017

74. Tour de Pologne  29.07.2017

XV Memoriał Huberta Jerzego Wagnera11-13.08.2017

Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 25.08-03.09.2017

6. Kraków Business Run 03.09.2017

2. Krakowskie Forum Sportu 10.09.2017

11. PZU Bieg Trzech Kopców 01.10.2017

4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski 15.10.2017

Turniej Żużlowy o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa 2017

14. Krakowski Bieg Sylwestrowy 31.12.2017

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 60%;
  2. sporządzenie raportu fotograficznego 10%;
  3. zapewnienie osób posiadających doświadczenie w zakresie nośników reklamowych 20%;
  4. dodatkowe wyposażenie pracowników 10%.

 

Wybrano ofertę nr 1: EMPRESSA Sp. z o.o., 31-268 Kraków, ul. Jęczmienna 28

                                  cena po poprawieniu omyłki:  207.040,35 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

 

 

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: EMPRESSA Sp. z o.o., 31-268 Kraków, ul. Jęczmienna 28

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                  60 pkt,

                Kryterium 2:                  10 pkt,

                Kryterium 3:                  20 pkt

                Kryterium 4:                  10 pkt

                         

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.