Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.16.2018.AMA

Zakup koszulek bawełnianych na potrzeby imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie w 2018 roku

Informacja o wyborze oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41.22.00-2

 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zakresem rzeczowym - do dnia 02.03.2018 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 6  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa za realizację całości zamówienia 60%
  2. Jakość, w tym:
    1. Jakość wykonania wykończenia koszulki 14%

2.2 Jakość koszulki 13%

2.3  Kolorystyka koszulki 13%

 

Wybrano ofertę  1:

INGROSSO Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 29 lok. 40

 

Cena oferty: 64.415,00 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta 1: INGROSSO Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 29 lok. 40

Otrzymana punktacja: łącznie 93,35 pkt. w tym:

Kryterium 1: 57,35 pkt.

Kryterium 2: 10,00 pkt.

Kryterium 3: 13,00 pkt.

Kryterium 4: 13,00 pkt.

Oferta 2: Zakład Produkcji Pościeli ŚWIT Izabela Wintoniak 65-133 Zielona Góra, ul. Błotna 5b

Otrzymana punktacja: łącznie 65,71 pkt. w tym:

Kryterium 1: 41,71 pkt.

Kryterium 2:   6,00 pkt.

Kryterium 3:   9,00 pkt.

Kryterium 4:   9,00 pkt.

Oferta 3: ARTeam s.c. 40-069 Katowice, ul. Adamskiego 5

Otrzymana punktacja: łącznie 89,17 pkt. w tym:

Kryterium 1: 53,17 pkt.

Kryterium 2: 10,00 pkt.

Kryterium 3: 13,00 pkt.

Kryterium 4: 13,00 pkt.

Oferta 4: PROWEAR Tomasz Pawlak 62-812 Jastrzębniki, Czajków 10

Otrzymana punktacja: łącznie 73,48 pkt. w tym:

Kryterium 1: 37,48 pkt.

Kryterium 2: 10,00 pkt.

Kryterium 3: 13,00 pkt.

Kryterium 4: 13,00 pkt.

Oferta 5: 3line.pl Sp. z o.o. 30-723 Kraków, ul. Golikówka 45

Otrzymana punktacja: łącznie 87,23 pkt. w tym:

Kryterium 1: 51,23 pkt.

Kryterium 2: 10,00 pkt.

Kryterium 3: 13,00 pkt.

Kryterium 4: 13,00 pkt.

Oferta 6: Feelgood Sp. z o.o. 31-213 Kraków, ul. Turystyczna 2

Otrzymana punktacja: łącznie 92,00 pkt. w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt.

Kryterium 2: 12,00 pkt.

Kryterium 3: 11,00 pkt.

Kryterium 4: 09,00 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  INGROSSO Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 29 lok. 40 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą   ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.