Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.15.2018.AMA

Montaż i demontaż nośników reklamowych podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Informacja o wyborze oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.34.12.00-8; 79.34.22.00-5.

 

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zakresem rzeczowym - do dnia 31.12.2018 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 3  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Sporządzenie raportu fotograficznego 10%

Zapewnienie osób posiadających doświadczenie w zakresie nośników reklamowych 20%

Dodatkowe wyposażenie pracowników 10%

 

Wybrano ofertę  3:

CREATIVE GROUP 303  32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53

 

Cena oferty: 160.474,01 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta 1:

S-Grupa Łukasz Malecki 42-400 Zawiercie ul. Szkolna 51a

Otrzymana punktacja: łącznie 79,51 pkt. w tym:

Kryterium 1: 39,51 pkt.

Kryterium 2: 10,00 pkt.

Kryterium 3: 20,00 pkt.

Kryterium 4: 10,00 pkt.

 

Oferta 2:

Konsorcjum:

Event-factory s.c. K.Koper, S.Godula 31-263 Kraków ul. Starego Wiarusa 22

Agencja Live Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8/18

Otrzymana punktacja: łącznie 88,92 pkt. w tym:

Kryterium 1: 48,92 pkt.

Kryterium 2: 10,00 pkt.

Kryterium 3: 20,00 pkt.

Kryterium 4: 10,00 pkt.

 

Oferta 3:

CREATIVE GROUP 303  32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53

Otrzymana punktacja: łącznie 100,00 pkt. w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt.

Kryterium 2: 10,00 pkt.

Kryterium 3: 20,00 pkt.

Kryterium 4: 10,00 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  CREATIVE GROUP 303  32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą   ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.