Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.40.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Ochrona budynku biurowego Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10. Numer sprawy: NZ.273.40.2018.AMA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.04.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 15  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Procentowy udział liczby pracowników ochrony zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę, w stosunku do ogólnej liczby pracowników Wykonawcy 40%

 

Wybrano ofertę  10:

WOLF II Służba Ochrony Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 4

Cena oferty: 41.787,20 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: ALFA GUARD SECURITY Sp. z o.o. 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 10

Otrzymana punktacja – łącznie 90,52 w tym:

                Kryterium 1: 54,74 pkt,

                Kryterium 2: 35,78 pkt,

Oferta 2: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PRECYZJA 31-580 Kraków, ul. Wężyka 15/6

Otrzymana punktacja – łącznie 88,74 w tym:

                Kryterium 1: 48,74 pkt,

                Kryterium 2: 40,00 pkt,

Oferta 3: OMEGA SECURITY Sp. z o.o. 03-838 Warszawa, ul. Grochowska 326 lok. 3

 Otrzymana punktacja – łącznie 40,60 w tym:

                Kryterium 1: 40,60 pkt,

                Kryterium 2:    0,00 pkt,

Oferta 4: Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PARASOL Sp. z o.o. 40-161 Katowice, ul. Korfantego 51/21 – lider Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HETMAN Sp. z o.o. 40-161 Katowice, ul. Korfantego 51/9a – partner

Otrzymana punktacja – łącznie 67,59 w tym:

                Kryterium 1: 50,39 pkt,

                Kryterium 2: 17,2 pkt,

Oferta 5: Centralne Biuro Bezpieczeństwa CBB Sp. z o.o. 93-459 Łódź, ul. Kuźnicka 7A

 Otrzymana punktacja – łącznie 72,22 w tym:

                Kryterium 1: 38,89 pkt,

                Kryterium 2: 33,33 pkt,

Oferta 6: EKOTRADE Sp. z o.o. 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4

 Otrzymana punktacja – łącznie 61,80 w tym:

                Kryterium 1: 45,11 pkt,

                Kryterium 2: 16,69 pkt,

Oferta 7: GPF Sp. z o.o.41-800 Zabrze, ul. Klimasa 2

Otrzymana punktacja – łącznie 54,35 w tym:

                Kryterium 1: 38,35 pkt,

                Kryterium 2: 16,00 pkt,

Oferta 8:  Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A. 30-969 Kraków, ul. Ujastek 1

Otrzymana punktacja – łącznie 91,98 w tym:

                Kryterium 1: 53,50 pkt,

                Kryterium 2: 38,48 pkt,

Oferta 9: Dariusz Siejko GUARDIA 32-060 Liszki, Czułów 195

Otrzymana punktacja – łącznie 94,00 w tym:

                Kryterium 1: 60,00 pkt,

                Kryterium 2: 34,00 pkt,

Oferta 10: WOLF II Służba Ochrony Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 4

 Otrzymana punktacja – łącznie 98,31 w tym:

                Kryterium 1: 58,31 pkt,

                Kryterium 2: 40,00 pkt,

Oferta 11: KOMANDOS Sp. z o.o. 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3

 Otrzymana punktacja – łącznie 51,81 w tym:

                Kryterium 1: 35,81 pkt,

                Kryterium 2: 16,00 pkt,

Oferta 12: Agencja Ochrony Osób i Mienia JUSTUS Sp. z o.o. 30-394 Kraków, ul. Skotnicka 230

 Otrzymana punktacja – łącznie 47,58 w tym:

                Kryterium 1: 38,80 pkt,

                Kryterium 2:   8,78 pkt,

Oferta 13: C.J. GRYF Sp. z o.o. 32-438 Trzebunia 319

 Otrzymana punktacja – łącznie 92,28 w tym:

                Kryterium 1: 52,28 pkt,

                Kryterium 2: 40,00 pkt,

Oferta 14: Usługowa Spółdzielnia Inwalidów 32-050 Skawina, ul. Torowa 33

 Otrzymana punktacja – łącznie 52,38 w tym:

                Kryterium 1: 51,58 pkt,

                Kryterium 2:    0,80 pkt,

Oferta 15: Agencja Ochrony HEKTOR Grzegorz Pocięgiel 30-732 Kraków, ul. Płk. Dąbka 22B

Otrzymana punktacja – łącznie 82,22 w tym:

                Kryterium 1: 42,22 pkt,

                Kryterium 2: 40,00 pkt,

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  WOLF II Służba Ochrony Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 4 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.