Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Sprawa numer NZ.273.44.2012.AMA

Zakup koszulek bawełnianych z nadrukiem dla wolontariuszy Cracovia Maraton 2012 oraz uczestników Mini Cracovia Maraton 2012. Numer sprawy: NZ.273.44.2012.AMA

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 18.41.22.00-2

 

Termin realizacji: do dnia 12.04.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 18, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 4 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 18:                      

Studio Siedem  s.c. 30-698 Kraków, ul. Myślenicka 186

 

Cena wybranej oferty:  : 17.420,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


100,00 pkt otrzymała oferta nr 18 Studio Siedem  s.c. 30-698 Kraków,

ul. Myślenicka 186

 

89,89 pkt otrzymała oferta nr 14 FEELGOOD Filip Burda 31-589 Kraków, ul. Sikorki 19

 

89,52 pkt otrzymała oferta nr 17 MAMACUBE Kamila Hendrysiak, 99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 56

 

83,27 pkt  otrzymała oferta nr 6 Agencja Reklamowa „ULTRA Propaganda" Kiełbowski Adrian, 09-400 Płock, ul. Kolegialna 47

 

80,04 pkt otrzymała oferta nr 2 F.H.U. „IMPERATOR" Waldemar Nowak 20-439 Lublin, ul. Głuska 6

 

76,40 pkt otrzymała oferta nr 13 Wielkopolskie Centrum Odzieży Sportowej KALAHARI Anna Leszczyńska-Pawlak, 62-812 Jastrzębniki, Czajków 10

 

75,87 pkt otrzymała oferta nr 5 MKK Sp. z o.o. 87-400 Gołub-Dobrzyń, ul. Dworcowa 4

 

73,01 pkt otrzymała oferta nr 3 Przedsiębiorstwo  Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „ABIS" Jakubiak Robert 26-600 Radom, ul. Tartaczna 16/18

 

73,01 pkt otrzymała oferta nr 10 Zakład Produkcyjno-Handlowy „LULEX" Janusz Lulkowski 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 3 Maja 108

 

70,24 pkt otrzymała oferta nr 1 JM COTTON SERVICE  Jan Bartkiewicz54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 16/10

 

64,37 pkt otrzymała oferta nr 16 Pracownia Reklamy AD Halina Zaleńska32-084 Mników 259

 

55,02 pkt otrzymała oferta nr 12 WITBLASK Sp. z o.o. 33-170 Tuchów, ul. Tarnowska 48

 

45,60 pkt otrzymała oferta nr 15 Afresh media Sp. z o.o. 31-038 Kraków, ul. Starowiślna 69 lok. 1

 

26,52 pkt otrzymała oferta nr 9 Firma Handlowa „LEGEND" IMPORT EXPORT Marek Wrzesiński 54-156 Wrocław, ul. Starogardzka 7

 

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.