Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer NZ.273.24.2012.AMA

Budowa boisk sportowych i bieżni z układem komunikacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego w Krakowie. Etap I. Sprawa numer NZ.273.24.2012.AMA

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg 45.21.42.10-5, 45.21.22.00-8, 45.33.00.00-9

 

Termin realizacji: do dnia 15.05.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 10 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 2:             

DROGBUD Radosław Drozdowicz

32-020 Wieliczka, ul. Limanowskiego 1A/20

 

Cena wybranej oferty:  439.657,74 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


100,00 pkt otrzymała oferta nr 2 DROGBUD Radosław Drozdowicz 32-020 Wieliczka,

ul. Limanowskiego 1A/20

 

94,01 pkt otrzymała oferta nr 9 BUJAKOWSKI" Sp. z o.o.,  30-654 Kraków,ul. Wspólna 13

 

81,76pkt otrzymała oferta nr 1 PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski

Spółka Jawna, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 8

 

79,72 pkt otrzymała oferta nr 5 „SAMBUD" Józef Paryl 32-412 Wiśniowa, Węglówka 72

 

72,20 pkt otrzymała oferta nr 8 KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

 

66,76pkt otrzymała oferta nr 3 STAMBUD Sp. z o.o. 32-065 Krzeszowice Nawojowa Góra,

ul. Podlas 11

 

63,73 pkt otrzymała oferta nr 7 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-701 Kraków, ul. Zabłocie 21

63,48 pkt otrzymała oferta nr 10 Firma Usługowo-Handlowa „SŁAWPOL" Sławomir

Baran, 30-698 Kraków, ul. Merkuriusza Polskiego 2 - LIDER KONSORCJUM

 

41,45 pkt otrzymała oferta nr 4 Przedsiębiorstwo „PROBUD" Marcin Paulus44-352 Czyżowice, ul. Nowa 42a

 

39,97 pkt otrzymała oferta nr 6 SPA VOYAGE Sp. z o.o. 26-021 Daleszyce, Mójcza - LIDER KONSORCJUM,

 

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.