Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Sprawa numer: NZ.273.21.2012.RZA

Modernizacja i remont boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie.

 

NZ.273.21.2012.RZA                                                                         Kraków, dnia 21.03.2012 r.

 

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Modernizacja i remont boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.90-5, 45.21.22.21-1

 

Termin realizacji: do dnia 31.05.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 15, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 9:             

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

 

Cena wybranej oferty: 144.669,05 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


100,00 pkt otrzymała oferta nr 9 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona

Stańczyk, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

 

97,42pkt otrzymała oferta nr 8 Firma Ogrodnicza Leśniewscy - Architektura Zieleni, 22

100 Chełm, ul. Czerwonego Krzyża 6

 

97,04 pkt otrzymała oferta nr 1 Speed Sport Sp. z o.o. 03-310 Warszawa,

ul. Staniewicka 1

 

96,63pkt otrzymała oferta nr 12  „BUJAKOWSKI" Sp. z o.o. 30-654 Kraków,

ul. Wspólna 13

 

94,31 pkt otrzymała oferta nr 6  PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski

Spółka Jawna, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 8

 

94,30 pkt otrzymała oferta nr 10 Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET" Marian

Andrzejewski, 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 7

 

93,38 pkt otrzymała oferta nr 4 InterHall Sp. z o.o. 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

 

91,76 pkt otrzymała oferta nr 5 „BELLSPORT" Grzegorz Leszczyński, 41-923 Bytom,

ul. Hutnicza 4

 

91,28 pkt otrzymała oferta nr 2 PPHU CHEC 41-700 Ruda Śląska, ul. Zabrzańska 51

 

90,96 pkt otrzymała oferta nr 15 Kazimierz Haras,30-498 Kraków, ul. Maklakiewicza 10

 

90,18 pkt otrzymała oferta nr 13 KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

 

85,90 pkt otrzymała oferta nr 14 NM Group Sp. z o.o. 31-236 Kraków, ul. Ks. Meiera

20A/41

 

84,09 pkt otrzymała oferta nr 11 KERRE Mirosław Chmiel, 32-420 Gdów, Liplas 35

 

83,62 pkt otrzymała oferta nr 3 AUTOSTER Zakład Produkcyjno Usługowy, 30-603

Kraków, ul. Pasieczna 5

 

82,34 pkt otrzymała oferta nr 7 NOVA SPORT Sp. z o.o. 70-475 Szczecin,

  ul. Wojska Polskiego 31/5

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po

telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo

zamówień publicznych.