Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer 4/II/2011/ZIS

Ochrona budynku biurowego Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Numer sprawy 4/II/2011/ZIS.

 

ZIS/R/0007/11/NZ/AMA/501                                                Kraków, dnia 11.03.2011 r.

 

 

Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla Ochrona budynku biurowego Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Numer sprawy 4/II/2011/ZIS.

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 

Termin realizacji: od dnia 01.04.2011 roku do dnia 31.03.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 13, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 4:             

WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o.

30-133 Kraków, ul. Lea 116

 

Cena wybranej oferty:                           47.345,76 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1

Agencja Ochrony Kowalczyk sp. z o.o. 05-300 MIńsk Mazowiecki, ul. Tuwima 1

Otrzymana punktacja  63,04

 

Oferta 2

EKOTRADE Sp. z o.o. 00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14 Przedstawicielstwo w Krakowie: 30-133 Kraków, ul. Lea 116

Otrzymana punktacja 56,92

 

Oferta 3:

Sparta Security Sp. z o. o. 05-260 Marki ul. Duża 1

Otrzymana punktacja 61,74

 

Oferta 4:

WOLF Służba Ochrony Sp. z o. .30-133 Kraków, ul. Lea 116

Otrzymana punktacja 100,00

 

Oferta 5:

Konsorcjum w składzie:

ERA Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16 B - Lider Konsorcjum

NOVIA Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, ul. Paderewskiego 34

Otrzymana punktacja 63,71

 

Oferta 6:

Agencja Ochrony Osób i Mienia „JUSTUS" Sp. z o. o., 30-210 Kraków, ul. Hofmana 22

Otrzymana punktacja 62,82

 

Oferta 7:

Agencja Ochrony DSA GEPARD M. Kowalski i Wspólnicy Spółka Jawna

30-416 Kraków, ul. Biskupa Hodura 6

Otrzymana punktacja 58,46

 

Oferta 8:

Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, ul. Jabłoniowa 5 a

Otrzymana punktacja 91,05

 

Oferta 9:

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów Zakład Pracy Chronionej, 32-050 Skawina, ul. Torowa 33

Otrzymana punktacja 74,45

 

Oferta 10:

Podgórska Spółdzielnia „OCHRONA MIENIA", 30-819 Kraków, ul. Górników 13

Otrzymana punktacja 77,11

 

Oferta 11:

Impel Security Polska Sp. z o.o., Ochrona Osób i Mienia

53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118

Otrzymana punktacja 53,52

 

Oferta 12:

PW MICROS Józef Lipiński, 85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 20

Otrzymana punktacja 71,49

 

Oferta 13:

Spółdzielnia MUSI w Krakowie, 30-507 Kraków, ul. Celna 9

Otrzymana punktacja 63,49

 

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.