Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.36.2016.RZA

Ochrona budynku biurowego Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie – ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

Termin realizacji: od dnia 01.04.2016 roku do dnia 31.03.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 10, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 5 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 95%
  2. stawka odpisu na PFRON  5%

 

Wybrano ofertę 8: Konsorcjum:

                                WOLF II Służba Ochrony Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Żółkiewskiego 4

                                WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o., 53-605 Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 2

                                cena: 41.761,72 złotych brutto

                                cena za 1 godzinę: 10,43 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: SUPERVISION Bargiel i Wspólnik Sp. j., 56-400 Oleśnica, ul. Bratnia 7

         Otrzymana punktacja - łącznie 38,11 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 38,11 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 2: FORMACJA EU Sp. z o.o., Sp. k., 41-800 Zabrze, ul. Klimasa 2

         Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Oferta 3: PHU PARASOL Sp. z o.o., 40-161 Katowice, ul. Korfantego 51/21

         Otrzymana punktacja – oferta odrzucona      

 

Oferta 4: Podgórska Spółdzielnia OCHRONA MIENIA, 30-819 Kraków, ul. Górników 13

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona 

    

Oferta 5: Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A., 30-969 Kraków, ul. Ujastek 1

                Otrzymana punktacja – oferta odrzucona 

 

Oferta 6: SKY ONE Sp. z o.o., 40-847 Katowice, ul. Pukowca 15

         Otrzymana punktacja - łącznie 84,59 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 81,96 pkt, Kryterium 2: 2,63 pkt

 

Oferta 7: KERIM, 26-600 Radom, ul. Dzielna 11

         Otrzymana punktacja - łącznie 74,22 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 74,22 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 8: Konsorcjum:

                WOLF II Służba Ochrony Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Żółkiewskiego 4

                WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o., 53-605 Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 2

         Otrzymana punktacja - łącznie 100 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 95 pkt, Kryterium 2: 5 pkt

 

Oferta 9: Konsorcjum:

                Konsalnet Holding S.A., 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55

                Konsalnet Security Sp. z o.o., 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55

                Konsalnet Ochrona Sp. z o.o., 01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55

         Otrzymana punktacja - łącznie 77,29 pkt, w tym:

         Kryterium 1: 77,29 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 10: Agencja Ochrony Kowalczyk MK Sp. z o.o.,01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64/128

                  Otrzymana punktacja – oferta odrzucona

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.