Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.2.2017.RZA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wynajem i serwis toalet przenośnych, kontenerów prysznicowych z przyczepami grzewczymi, umywalek oraz barier ochronnych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 90.41.00.00-4; 92.62.20.00-7; 34.92.83.00-1

Termin realizacji: wg harmonogramu imprez sportowych, tj.

- Krakowskie Spotkania Biegowe                         28-30.04.2017

  Bieg Nocny                                                         28.04.2017

  CM na rolkach                                                     29.04.2017

  Cracovia Mini Maraton                                          29.04.2017

  Bieg RMF                                                            29.04.2017

  16 PZU Cracovia Maraton                                     30.04.2017

  Bieg Sponsorski                                                  30.04.2017 

- Maraton Rowerowy Lang Team                             13.05.2017

- 74 Tour de Pologne                                             29.07.2017

- 2. Krakowskie Forum Sportu                                             10.09.2017

- 11. PZU Bieg Trzech Kopców                                           01.10.2017

- 4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski                 15.10.2017

- 14. Bieg Sylwestrowy                                           31.12.2017

 

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena brutto 60%
  2. Jakość, w tym właściwości estetyczne i funkcjonalne 40%, w tym:

Kryterium 2.1 – zobowiązanie się Wykonawcy do ustawienia toalet przenośnych nie starszych niż wyprodukowane w 2015 roku 10%

Kryterium 2.2 – zobowiązanie się Wykonawcy do ustawienia 20 sztuk toalet przenośnych z półprzezroczystym dachem umożliwiającym wykorzystanie oświetlenia zewnętrznego podczas Biegu Nocnego 10%

Kryterium 2.3 – zobowiązanie się Wykonawcy do ustawienia toalet przenośnych w jednolitej kolorystyce podczas poszczególnych imprez sportowych 5%

Kryterium 2.4 – zobowiązanie się Wykonawcy do wyposażenia toalet przenośnych w wieszaki na ubrania oraz deski sedesowe 5%

Kryterium 2.5 – zobowiązanie się Wykonawcy do wyposażenia toalet przenośnych w płyn do dezynfekcji rąk wraz z podajnikami 7%

Kryterium 2.6 – zobowiązanie się Wykonawcy do wyposażenia kontenerów (kabin) prysznicowych w żel pod prysznic wraz z podajnikami 3%

 

Wybrano ofertę 2: TOI-TOI Polska Spółka z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

                               cena po poprawieniu omyłki: 127.075,52 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ      i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: WC SERWIS Sp. z o.o., Sp. komandyt., 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2

               Otrzymana punktacja – łącznie 96,49pkt, w tym:

               Kryterium 1:                     56,49 pkt,

               Kryterium 2:                     40 pkt, w tym:

               Kryterium 2.1:                  10 pkt

               Kryterium 2.2:                  10 pkt

               Kryterium 2.3:                    5 pkt

               Kryterium 2.4:                    5 pkt

               Kryterium 2.5:                    7 pkt

               Kryterium 2.6:                    3 pkt

 

Oferta 2: TOI-TOI Polska Spółka z o.o., 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

                Kryterium 1:                    60 pkt,

                Kryterium 2:                    40 pkt, w tym:

                Kryterium 2.1:                 10 pkt

                Kryterium 2.2:                 10 pkt

                Kryterium 2.3:                   5 pkt

                Kryterium 2.4:                   5 pkt

                Kryterium 2.5:                   7 pkt

                Kryterium 2.6:                   3 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.