Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.202.2018.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - obiektów sportowych przy Zespole Szkół Poligraficzno Medialnych, os. Tysiąclecia 38 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnie poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi.