Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.154.2018.RZA

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boiska przy VIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Grzegórzecka 24 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.23.61.19-7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 30.11.2018 roku.

Liczba otrzymanych ofert:

Część 1: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert;

Część 2: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji 20;
  3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20.

 

Część 1: Wymiana nawierzchni poliuretanowych oraz bitumicznych na nawierzchnie poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi

 

Wybrano ofertę 5: PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

                                      cena: 648.500,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                Otrzymana punktacja – łącznie 82,75 pkt, w tym:

  Kryterium 1: 42,75 pkt

  Kryterium 2: 20,00 pkt

  Kryterium 3: 20,00 pkt

 

Oferta 3: INTERHALL Sp. z o.o., 40-312 Katowice, ul. Milowicka 1F

                Otrzymana punktacja – łącznie 77,53 pkt, w tym:

  Kryterium 1: 37,53 pkt

  Kryterium 2: 20,00 pkt

  Kryterium 3: 20,00 pkt

           

Oferta 4: J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło, 32-050 Skawina, ul. Krakowska 50

                Otrzymana punktacja – łącznie 96,45 pkt, w tym:

  Kryterium 1: 56,45 pkt

  Kryterium 2: 20,00 pkt

  Kryterium 3: 20,00 pkt

           

Oferta 5: PRIiB HALUX Sp. z o.o., 30-720 Kraków, ul. Saska 25

                Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

  Kryterium 1: 60,00 pkt

  Kryterium 2: 20,00 pkt

  Kryterium 3: 20,00 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Część 2: Wymiana nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz z elementami towarzyszącymi

 

Wybrano ofertę 2: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                                      cena: 1.843.943,52 złote brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów)

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 2: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                      Otrzymana punktacja – łącznie 100 pkt, w tym:

  Kryterium 1: 60,00 pkt

  Kryterium 2: 20,00 pkt

  Kryterium 3: 20,00 pkt

 

Oferta 3: INTERHALL Sp. z o.o., 40-312 Katowice, ul. Milowicka 1F

                     Otrzymana punktacja – łącznie 99,47 pkt, w tym:

 Kryterium 1: 59,47 pkt

 Kryterium 2: 20,00 pkt

 Kryterium 3: 20,00 pkt

           

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.