Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. NZ.273.172.2013.RZA

Zakup i dostawa sprzętu sportowego. Numer sprawy: NZ.273.172.2013.RZA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 37.40.00.00-2, 37.42.00.00-8, 37.44.00.00-4,

37.44.13.00-4, 37.44.11.00-2, 37.45.10.00-4.

Termin realizacji: do dnia 29.11.2013 roku.

 

Liczba otrzymanych ofert: 4, dla każdej z części po 4,  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania w części I 2 oferty a częściach II-VIII 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano oferty:

 

CZĘŚĆ I: KAL-SPORT Hurtownia Sportowa 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 8

ofertę  nr:  1

cena oferty:  5.909,00 zł brutto

 

CZĘŚĆ II: SPORT TRANSFER Dystrybucja Urządzeń Sportowych Karolina Bałuk 32-400 Myślenice, Jawornik 564

ofertę  nr: 2

cena oferty: 2.045,00 zł brutto

 

CZĘŚĆ III: MEGA SPORT A.K. Strykowski Sp. jawna  43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 40

ofertę  nr 3

cena oferty: 900,00 zł brutto

 

CZĘŚĆ IV: MEGA SPORT A.K. Strykowski Sp. jawna  43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 40

ofertę  nr 3

cena oferty: 1.697,00 brutto

 

CZĘŚĆ V: MEGA SPORT A.K. Strykowski Sp. jawna  43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 40

ofertę  nr 3

cena oferty:  400,00 zł brutto

 

CZĘŚĆ VI: MEGA SPORT A.K. Strykowski Sp. jawna  43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 40

ofertę  nr 3

cena oferty:  6.076,00 zł brutto

 

CZĘŚĆ VII: SPORT TRANSFER Dystrybucja Urządzeń Sportowych Karolina Bałuk 32-400 Myślenice, Jawornik 564

ofertę  nr 2

cena oferty:  245,00 zł brutto

 

CZĘŚĆ VIII: MEGA SPORT A.K. Strykowski Sp. jawna  43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 40

ofertę  nr 3

cena oferty: 504,00 zł brutto

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

CZĘŚĆ I

Oferta 1: KAL-SPORT Hurtownia Sportowa 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 8

Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 2: SPORT TRANSFER Dystrybucja Urządzeń Sportowych Karolina Bałuk 32-400 Myślenice, Jawornik 564

Otrzymana punktacja: 97,78pkt

Oferta 3: MEGA SPORT A.K. Strykowski Sp. jawna  43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 40

Oferta odrzucona

Oferta 4: BRANDSPORT.PL Sp. z o.o. 31-159 Kraków ul. Krowoderska 63 b/6

Oferta odrzucona

 

CZĘŚĆ II

Oferta 2: SPORT TRANSFER Dystrybucja Urządzeń Sportowych Karolina Bałuk 32-400 Myślenice, Jawornik 564

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Oferta 1: KAL-SPORT Hurtownia Sportowa 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 8

Otrzymana punktacja: 94,46 pkt

Oferta 3: MEGA SPORT A.K. Strykowski Sp. jawna  43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 40

Otrzymana punktacja: 86,62 pkt

Oferta 4: BRANDSPORT.PL Sp. z o.o. 31-159 Kraków ul. Krowoderska 63 b/6

Oferta odrzucona

 

CZĘŚĆ III

Oferta 3: MEGA SPORT A.K. Strykowski Sp. jawna  43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 40

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Oferta 1: KAL-SPORT Hurtownia Sportowa 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 8

Otrzymana punktacja: 50,00 pkt

Oferta 2: SPORT TRANSFER Dystrybucja Urządzeń Sportowych Karolina Bałuk 32-400 Myślenice, Jawornik 564

Otrzymana punktacja: 47,37 pkt

Oferta 4: BRANDSPORT.PL Sp. z o.o. 31-159 Kraków ul. Krowoderska 63 b/6

Oferta odrzucona

 

CZĘŚĆ IV

Oferta 3: MEGA SPORT A.K. Strykowski Sp. jawna  43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 40

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Oferta 2: SPORT TRANSFER Dystrybucja Urządzeń Sportowych Karolina Bałuk 32-400 Myślenice, Jawornik 564

Otrzymana punktacja: 95,23 pkt

Oferta 1: KAL-SPORT Hurtownia Sportowa 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 8

Otrzymana punktacja: 74,20 pkt

Oferta 4: BRANDSPORT.PL Sp. z o.o. 31-159 Kraków ul. Krowoderska 63 b/6

Oferta odrzucona

 

CZĘŚĆ V

Oferta 3: MEGA SPORT A.K. Strykowski Sp. jawna  43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 40

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Oferta 1: KAL-SPORT Hurtownia Sportowa 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 8

Otrzymana punktacja: 90,91 pkt

Oferta 2: SPORT TRANSFER Dystrybucja Urządzeń Sportowych Karolina Bałuk 32-400 Myślenice, Jawornik 564

Otrzymana punktacja: 80,00 pkt

Oferta 4: BRANDSPORT.PL Sp. z o.o. 31-159 Kraków ul. Krowoderska 63 b/6

Oferta odrzucona

 

CZĘŚĆ VI

Oferta 3: MEGA SPORT A.K. Strykowski Sp. jawna  43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 40

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Oferta 1: KAL-SPORT Hurtownia Sportowa 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 8

Otrzymana punktacja: 94,06 pkt

Oferta 2: SPORT TRANSFER Dystrybucja Urządzeń Sportowych Karolina Bałuk 32-400 Myślenice, Jawornik 564

Otrzymana punktacja: 83,81 pkt

Oferta 4: BRANDSPORT.PL Sp. z o.o. 31-159 Kraków ul. Krowoderska 63 b/6

Oferta odrzucona

 

CZĘŚĆ VII

Oferta 2: SPORT TRANSFER Dystrybucja Urządzeń Sportowych Karolina Bałuk 32-400 Myślenice, Jawornik 564

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Oferta 1: KAL-SPORT Hurtownia Sportowa 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 8

Otrzymana punktacja: 87,50 pkt

Oferta 3: MEGA SPORT A.K. Strykowski Sp. jawna  43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 40

Otrzymana punktacja: 87,50 pkt

Oferta 4: BRANDSPORT.PL Sp. z o.o. 31-159 Kraków ul. Krowoderska 63 b/6

Oferta odrzucona

 

CZĘŚĆ VIII

Oferta 3: MEGA SPORT A.K. Strykowski Sp. jawna  43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 40

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Oferta 2: SPORT TRANSFER Dystrybucja Urządzeń Sportowych Karolina Bałuk 32-400 Myślenice, Jawornik 564

Otrzymana punktacja: 75,00 pkt

Oferta 1: KAL-SPORT Hurtownia Sportowa 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 8

Otrzymana punktacja: 69,23 pkt

Oferta 4: BRANDSPORT.PL Sp. z o.o. 31-159 Kraków ul. Krowoderska 63 b/6

Oferta odrzucona

 

Uzasadnienie wyboru:

W/w oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego i są najkorzystniejszymi ofertami  złożonymi w niniejszym postępowaniu dla poszczególnych części.

Umowy zostaną zawarte w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.