Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. NZ.273.167.2013.AMA

Zakup sprzętu lekkoatletycznego na stadion Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Nowa Huta” os. Szkolne 39 w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.167.2013.AMA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 37.41.50.00-0

 

Termin realizacji: do dnia 30.11.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 2:         INTERPLASTIC Roger Żółtowski 80-209 Chwaszczyno, Tuchom 146

 

cena oferty: 68.832,03 zł brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:

PRESTIGE SPORT Aneta Mieczkowska 05-120 Legionowo ul. Leśna 10 lok. 46

Otrzymana punktacja 94,95 pkt

 

Oferta 2:

INTERPLASTIC Roger Żółtowski 80-209 Chwaszczyno, Tuchom 146

Otrzymana punktacja 100,00 pkt

 

Oferta 3:

SPORT TRANSFER Dystrybucja Urządzeń Sportowych Karolina Bałuk 32-400 Myślenice, Jawornik 564

Otrzymana punktacja 96,37 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez INTERPLASTIC Roger Żółtowski 80-209 Chwaszczyno, Tuchom 146 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.