Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.62.2016.RZA

Program budowy i rewitalizacja boisk przyszkolnych w Krakowie w obrębach ŚRÓDMIEŚCIE i KROWODRZA w trybie zaprojektuj i wykonaj.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.23.61.19-7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 31.08.2016 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 10, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium 1: cena brutto 98%;

Kryterium 2: okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2%.

 

Oferta 2: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                cena: 989.462,93 złote brutto

                gwarancja: 36 miesięcy

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ      i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie w obydwu kryteriach).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1: PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza

                32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

                Otrzymana punktacja - łącznie 96,91 pkt, w tym: Kryterium 1: 94,91 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 2: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

                Otrzymana punktacja - łącznie 98 pkt, w tym: Kryterium 1: 98 pkt, Kryterium 2: 0 pkt

 

Oferta 3: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński, 41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

                Otrzymana punktacja - łącznie 68,67 pkt, w tym: Kryterium 1: 66,67 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 4: HEMET Sp. z o.o., 65-022 Zielona Góra, ul. Sulechowska 39A

                Otrzymana punktacja - łącznie 75,77 pkt, w tym: Kryterium 1: 73,77 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

              

Oferta 5: EUROCOURT Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolności 8/1

                Otrzymana punktacja - łącznie 76,80 pkt, w tym: Kryterium 1: 74,80 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

               

Oferta 6: INTERHALL Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

                Otrzymana punktacja - łącznie 69,52 pkt, w tym: Kryterium 1: 67,52 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

               

Oferta 7: GARDENIA SPORT Sp. z o.o., 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 13

                Otrzymana punktacja - łącznie 88,68 pkt, w tym: Kryterium 1: 86,68 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

              

Oferta 8: PPHU CHEC, 41-700 Ruda Śląska, ul. Nałkowskiej 16D

                Otrzymana punktacja - łącznie 74,78 pkt, w tym: Kryterium 1: 72,78 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

               

Oferta 9: J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło, 31-323 Kraków, ul. Opolska 61/239

                Otrzymana punktacja - łącznie 90,49 pkt, w tym: Kryterium 1: 88,49 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Oferta 10: KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 lipca 58

                  Otrzymana punktacja - łącznie 77,88 pkt, w tym: Kryterium 1: 75,88 pkt, Kryterium 2: 2 pkt

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.