Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy: NZ.273.61.2016.AMA

Program budowy i rewitalizacja boisk przyszkolnych w Krakowie - w obrębach Podgórze i Nowa Huta, w trybie zaprojektuj i wykonaj.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7,71.00.00.00-8

 

Termin realizacji: do dnia 31.08.2016 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 9  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 98 pkt.
  2. okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2 pkt.

 

Wybrano ofertę  1:

PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

 

Cena oferty: 1.531.767,73 złotych brutto

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 60 m-cy

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

100 pkt otrzymała oferta nr 1 PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

Cena 98 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

94,38 pkt otrzymała oferta nr 8 J&R Roboty Ziemne  Leszek Wcisło 31-323 Kraków ul. Opolska 61/239

Cena 92,38 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

90,45 pkt otrzymała oferta nr 3 EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

Cena 90,45 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          0 pkt

 

87,77 pkt otrzymała oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o.o. 30-720 Kraków ul. Saska 25

Cena 85,77 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

86,90 pkt otrzymała oferta nr 6 GARDENIA SPORT Sp. z o.o. 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 13

Cena 84,90 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

76,20 pkt otrzymała oferta nr 9 KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia ul. 22 Lipca 58

Cena 74,20 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

72,96 pkt otrzymała oferta nr 5 EUROCOURT Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wolność 8/7

Cena 70,96 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

72,45 pkt otrzymała oferta nr 7 PPHU CHEC 41-700 Ruda Śląska ul. Nałkowskiej 16D

Cena 70,45 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

71,72 pkt otrzymała oferta nr 4 BELLSPORT Grzegorz Leszczyński 41-923 Bytom ul. Hutnicza 4

Cena 69,72 pkt

Okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych)          2 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  PROBUD Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.